CaixaBank i promotors del Vallès Occidental confirmen la recuperació del sector immobiliari

CaixaBank i els promotors de la zona del Vallès Occidental han analitzat aquest dilluns la situació del sector immobiliari en una jornada que s’ha celebrat a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. Els assistents han confirmat el canvi de tendència i els inicis de la recuperació del sector a Catalunya.

Durant l’any 2016 s’ha iniciat la construcció de 8.317 habitatges, el que representa un increment del 34,7% respecte al 2015. El creixement a la província de Barcelona és del 39,8%, amb un total de 6.351 habitatges iniciats. També s’incrementa durant el 2016, el nombre d’operacions de compravenda d’habitatges nous a Catalunya que ha estat de 5.316 unitats, es a dir, augmenta en 191 unitats respecte al 2015. En quan als habitatges de segona mà, les operacions de compravenda en el 2016 han estat 69.854 unitats quan en el 2015 aquesta xifra va ser de 55.981 unitats.

L’APCE va presentar l’informe d’elaboració pròpia Característiques de l’oferta d’habitatges d’obra nova a la comarca del Vallès Occidental, basat en l’Estudi de l’oferta d’habitatges lliures d’obra nova a Catalunya. Destaca que a finals del passat mes de desembre a Sabadell hi havia en oferta 108 habitatges tots ells plurifamiliars, amb un preu mitjà de 255.640 euros mentre que a Terrassa hi havia un total de 130 habitatges, dels quals 127 eren plurifamiliars amb un preu mitjà de 99.525 euros i 3 eren unifamiliars amb un preu mitjà de 243.300 euros.