Campanya de consells i recomanacions davant la presència de senglars a la via pública

Els últims anys s’ha incrementat la presència de porcs senglars a les àrees urbanes i periurbanes, com a conseqüència, entra altres factors, de l’expansió dels boscos i dels conreus de regadiu. A Terrassa, per exemple, els albiraments de senglars a la via pública del 2011 al 2016 van passar de dos a 16, tot i que l’any passat van baixar a vuit.

L’arribada del bon temps fa que augmenti la seva presència en zones urbanes buscant menjar en zones habitades. És per això que l’Ajuntament, amb col•laboració amb el Col•legi d’Advocats, ha editat un cartell amb tot un seguit de recomanacions que s’ha repartit a les urbanitzacions del Nord i Oest de la ciutat. La campanya de sensibilització contempla divulgar la informació a Can Parellada, Les Fonts, Les Carbonelles, Les Martines, Can Palet de Vista Alegre, Pla del Bon Aire i Font de l’Espardanyera.

Al trobar-se amb un senglar s’aconsella evitar moviments o sorolls bruscos si l’animal és molt a prop; no apropar-se, ni tocar-los ni alimentar-los, perquè es com perden la por a les persones. També s’aconsella que el contenidor quedi ben tancat després de dipositar les escombraries, lligar els gossos davant la presència d’un porc senglar i conduir amb precaució. Aquestes recomanacions es poden trobar al web de l’anella verda de Terrassa (anellaverda.terrassa.cat).

Actualment les batudes ja no es contemplen com una bona eina de gestió de població de senglars. Per això es busquen altres estratègies, com la prova pilot d’immunocontracepció que porta a terme la Universitat Autònoma de Barcelona i en la que també hi participa l’Ajuntament de Terrassa.