Campanya de sensibilització de consum d’aigua de l’aixeta de l’OAT

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa ha posat en marxa una campanya de sensibilització de consum d’aigua de l’aixeta i ha publicat d’un vídeo explicatiu a YouTube:

La iniciativa “Beu aigua de l’aixeta, per un món millor” vol sensibilitzar la població que l’aigua és un recurs de primera necessitat per la vida i les activitats humanes.

El principal missatge és que l’aigua és un recurs compartit amb la natura i cal fer-ne un ús responsable ja que és limitat. Se’n fa una gestió sostenible, n’hi ha per tothom. Si no, es converteix en un recurs escàs i poc útil.