Can Palet tindrà noves zones verdes al voltant de l’antiga fàbrica Auxiliar Estambrera

Can Palet tindrà nous espais lliures per a la creació de zones verdes. Així ho contempla les actuacions que s’han de fer en l’àmbit de l’antiga fàbrica Auxiliar Estambrera i en les parcel·les delimitades pels carrers de Germà Joaquim i Bages.

L’Ajuntament requerirà a les persones propietàries de la parcel·la de l’antiga fàbrica que presentin a tràmit el pla de millora i, a les del carrer Germà Joaquim i Bages, que presentin els projectes de reparcel·lació i d’urbanització. En cas de no fer-ho en el termini indicat, el Consistori podrà instar a canviar la modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica pel de cooperació per tenir, d’aquesta manera, la iniciativa per executar les obres d’urbanització.

Nous espais verds i jardins urbans
L’objectiu del consistori és obtenir nous espais lliures per un barri tan dens com és el de Can Palet, amb espais verds i jardins urbans que fomentin la convivència i cohesió social. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu ordenar els volums edificables que falten per completar per aconseguir ubicar aquests nous espais lliures.

La parcel·la de l’antiga fàbrica Auxiliar Estambrera, una edificació que està en desús i en mal estat de conservació, té 9.977 m2 i està situada entre l’avinguda de Santa Eulàlia i els carrers de Menéndez i Pelayo, del Bages i de Concepció Arenal. La parcel·la delimitada dels carrers de Germà Joaquim i del Bages ocupa un total de 2.494 m2.
.