Canvis a Mercavallès per arribar al 85% de recollida selectiva

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha iniciat aquest febrer el canvi de model en la gestió dels residus del mercat comarcal Mercavallès. El nou contracte de neteja ha definit noves actuacions que han de permetre una millor gestió de les deixalles que es generen al mercat, tant pels empresaris com pels clients, per tal d’augmentar la separació dels residus i permetre’n el reciclatge. Alhora ha de permetre gaudir d’un equipament net, sense residus al terra.

Amb el nou contracte es comptarà amb nova maquinària de neteja, nous contenidors per les parades i millores a l’Àrea de residus. Paral·lelament el Consell Comarcal –ens gestor del mercat- està treballant en un nou projecte d’aprofitament alimentari a la instal·lació, que ha de permetre poder reduir el volum de fruita i verdura que actualment es llença i evitar el malbaratament, treballant conjuntament amb entitats socials del territori.

El nou model ha de permetre millorar el percentatge de recollida selectiva que ha empitjorat els darrers anys. La recollida selectiva a Mercavallès ha disminuït del 81% l’any 2015, al 72% l’any 2019. I els residus que no s’han de llençar amb les restes orgàniques han augmentat del 4,6% l’any 2015 al 19,1% l’any 2019.

L’objectiu és poder arribar al 85% de reciclatge al mercat i a només un 3,5% de materials no desitjats a les restes orgàniques, el que s’anomena impropis. Aquestes xifres aconseguirien un estalvi de 25.000 euros en el cost anual de tractament dels residus.

L’ús de l’Àrea de Residus de Mercavallès
Paral•lelament a la posada en marxa del nou model de gestió s’ha fet una revisió del padró del mercat per tal de poder regular l’abocament de deixalles a l’Àrea de Residus de Mercavallès, que està a la disposició de les persones que paguen la corresponent taxa.

Des del 3 de febrer només poden fer ús de l’Àrea de residus de Mercavallès  els clients i clientes del mercat que estiguin donats d’alta com a usuari/a i que hagin pagat la corresponent quota. Cada client/a haurà de portar l’adhesiu d’usuari/a col•locat al seu vehicle.