Canvis en el lloguer i la conservació dels comptadors d’aigua a partir del gener

La factura de Taigua no inclourà els conceptes de lloguer i conservació dels comptadors d’aigua a partir de 2022. Les persones abonades rebran les factures corresponents de les empreses amb qui tinguin contractats aquests serveis. En els pròxims dies, l’empresa municipal Taigua enviarà una carta informativa a les prop de 100.000 persones abonades per explicar els canvis que s’introduiran, a partir del gener de 2022, a la factura de l’aigua.

Quan l’Ajuntament va municipalitzar el servei, el desembre de 2018, un dels objectius més immediats era que no es notés cap canvi substancial en el servei d’abastament d’aigua. Per facilitar la seva gestió, Taigua va acordar amb les empreses Mina Pública d’Aigües de Terrassa i Servaigua que, inicialment, gestionaria la facturació i cobrament dels serveis de conservació i lloguer dels comptadors d’aigua i que els transferiria les quotes que pagaven les persones abonades. Aquests conceptes han aparegut, fins ara, a la part inferior de la factura amb els noms de «Conservació del comptador de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA.», o «Lloguer de comptador de Serveis de l’Aigua SA. (Servaigua)».

Transcorreguts tres anys amb aquesta mesura transitòria, a partir de gener de 2022 Taigua deixarà d’incloure aquestes despeses a les seves factures i només hi constaran els serveis que presta, com són les quotes de servei i de consum; i els impostos, com són el cànon de l’aigua que s’ingressa a la Generalitat i l’impost sobre el valor afegit (IVA), que correspon a l’Estat. Taigua enviarà properament una carta informativa amb els detalls d’aquests canvis a tots els seus usuaris i usuàries. Pel que fa al lloguer o conservació dels comptadors d’aigua, les persones abonades rebran la factura corresponent de la empresa amb qui tinguin contractat aquest servei.