Catorze joves han adquirit aptituds laborals contractats durant 6 mesos per l’Ajuntament

L’objectiu d’aquest programa és la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. En aquesta segona edició, l’Ajuntament ha contractat 11 joves i Foment de Terrassa 3 joves. El període de contractació ha estat de 6 mesos.

Les tasques desenvolupades han estat principalment de suport administratiu, excepte en el cas de 2 joves que han donat suport com a lletrats. El programa s’adreça a joves menors de 30 anys que estiguin en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat.

El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, ha saludat aquest dimarts al matí els i les joves que han participat al Programa de Garantia Juvenil contractats per l’Ajuntament. L’acte ha tingut lloc a la plaça de la Torre del Palau.