Cau en picat el nombre d’infants que fan la primera comunió

Cada cop hi ha menys infants que fan la primera comunió. Així ho confirma la tendència a la baixa dels últims anys en les inscripcions a les classes de catequesi. Si el 2017 eren 473 els nens i nenes de Terrassa que es preparaven per la comunió, actualment en són gairebé la meitat. Tot apunta a diverses causes, tot i que els dos anys de pandèmia semblen haver influït força.

Les xifres van experimentar un descens dràstic entre el 2019 i el 2020, coincidint amb la crisi sanitària de la Covid. Entre aquests dos anys es va passar de 430 a 284 infants inscrits a les sessions de catequesi. Des d’aquell moment, durant els últims tres cursos, les dades han mantingut certa estabilitat mantenint-se però molt lluny dels nivells prepandè mics.

La catequesi té la funció de formar aquells infants que combregaran per primer cop a partir dels 10 anys.