CCOO denuncia davant Inspecció de Treball les condicions laborals de Serveis Socials

Els treballadors i les treballadores socials no poden més i el passat mes de juny, la secció sindical de CCOO, va interposar una denúncia davant Inspecció de Treball per l’augment exponencial dels riscos psicosocials de la plantilla i que fan inviable una atenció digna a la ciutadania. Aquesta denúncia està pendent de resolució judicial.

La situació no és nova però s’agreuja amb el pas del temps. S’han presentat 3 informes davant l’Ajuntament (2016, 2022 i 2023) alertant de la càrrega emocional, l’estrès, el volum de feina i la pressió que suporten aquests treballadors associats als problemes complexos de les persones que atenen.

Des de fa un parell d’anys afegeixen que l’atenció a la ciutadania s’està ressentint. Hi ha pocs recursos per cobrir totes les necessitats i els tràmits es poden dilatar en el temps fins a sis mesos (encara que siguin prestacions urgents i de poca quantia). Per tant, creixen les agressions (de moment verbals) cap als treballadors.

El passat 20 d’octubre, 117 persones (el 60% de la plantilla) va assistir a una assemblea general de tots els serveis i equips que conformen els Serveis Socials de Terrassa. Estava convocada per Comissions i també van participar com a convidats, UGT i SALT.

Els treballadors van expressar el seu malestar i descontent per la sobrecàrrega de feina, pels endarreriments injustificats en el cobrament de les prestacions, per l’augment de l’angoixa i la frustració dels tècnics i de la ciutadania, per la manca de recursos i la necessitat d’espais adients per a l’atenció de les persones. Creuen que si les condicions laborals són dignes el servei públic prestat és de la qualitat.

Hi ha reunions amb els tècnics i polítics responsables de l’àrea previstes pels dies 15 i 17 de novembre. També es vol explicar la problemàtica als diferents grups municipals i una comissió està preparant accions i mobilitzacions de la plantilla.

Serveis Socials Ajuntament En Peu De Guerra 4 Serveis Socials Ajuntament En Peu De Guerra 3 Serveis Socials Ajuntament En Peu De Guerra 2 Serveis Socials Ajuntament En Peu De Guerra 1