Cecot formació comença el programa “SINGULARS – Jove, forma’t i ocupa’t” per orientar a joves aturats

La patronal Cecot posa en marxa el programa de formació “SINGULARS- Jove, Forma’t i ocupa’t”. L’objectiu és afavorir l’entrada o reincorporació de persones joves aturades al món laboral.

Els joves escollits es formaran en tres especialitats; manteniment industrial, serveis bàsics d’hostaleria i dependent/a de comerç.

El programa es dividirà en tres etapes diferents que conformen un itinerari. La primera és l’acollida, orientació i disseny del full de ruta de cada participant. Seguit d’una segona etapa de formació i desenvolupament en gremis associats a la patronal. Finalment, s’acompanyarà i es tutoritzarà als joves fent un seguiment continuat durant la seva inserció professional.

Actualment, s’han presentat 80 persones entre 16 i 29 anys. D’aquests s’escolliran 60 per participar al programa de formació.