Cecot Formació

Cecot Formació i Desenvolupament forma prop de 9.000 persones durant el 2022

La Cecot ha fet balanç de la gestió desenvolupada pel seu servei de formació durant l’any 2022 i conclou amb una dada rècord de 8.880 persones formades amb un total de 869 accions formatives en àrees tant diverses com els recursos humans i la prevenció de riscos laborals; tecnologies informàtiques; àmbit de la gestió laboral; idiomes; àmbit econòmicofinancer i fiscal; igualtat o medi ambient.

Del total de formacions desenvolupades el 2022, el 71% s’han realitzat amb metodologia presencial i en un 29% en format virtual/online. Una dada que repunta força després dels anys de pandèmia on la formació virtual suposava el 80% de la metodologia utilitzada.

Si ens centrem en el perfil d’alumnes del servei de formació de la Cecot durant el 2022, la participació majoritària ha estat per les dones que suposen el 56% del total d’alumnes de les quals el 10% han estat menors de 25 anys, el 41% s’emmarquen en la franja d’edat entre 25 i 45 anys i el 49% del total pertany al grup de dones majors de 45. Pel que fa a les franges d’edat dels homes, 44%, només un 6% dels alumnes era menor de 25 anys, el 40% s’emmarca en la franja d’edat entre 25 i 45 anys i el 54% han estat majors de 45.

Segons classificació interna, la formació a mida per a persones treballadores i empreses ha suposat un 43% del total executat per Cecot Formació i Desenvolupament; la formació subvencionada per a professionals en actiu amb un 26%, cursos impartits majoritàriament de forma presencial; els projectes ocupacionals que suposen el 19% del total, on el servei ha format a 1.326 persones amb 46 itineraris formatius; i la formació d’especialització i webinars que suposen el 12% restant.

Durant el 2022 s’ha pogut cobrir una demanda creixent en formació relacionada amb l’energia fotovoltaica.