Logos Carbon Neutral Cecot

Cecot, la primera a Espanya amb segell 100% Carbon Neutral

La Cecot és la primera organització empresarial a tot l’estat espanyol que ha aconseguit el certificat d’entitat Carbon Neutral. Aquest reconeixement el concedeix el Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD).

Durant l’any 2022 la Cecot ha realitzat el càlcul de la seva petjada de carboni de forma retroactiva des de l’any 2017.  L’objectiu és conèixer l’impacte de la seva activitat. A més de l’evolució i efectivitat de les accions dutes a terme per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). També ha servit per calcular la redacció de plans de millora anuals per arribar a la neutralitat climàtica (Carbon Neutral).

Les petjades de carboni calculades s’han inscrit al registre oficial de: Huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del Ministeri. Un cop fetes les comprovacions de la veracitat de les dades presentades, el MITERD ha atorgat a la Cecot els certificats i els segells corresponents a les fites aconseguides des de l’any 2017 fins el 2021.Així, el 2021  ha esdevingut en l’any en el que s’ha completat el recorregut: petjada de carboni calculada, reduïda i compensada. Convertint-se així en la primera patronal d’Espanya inscrita al registre del MITERD en neutralitzar el 100 % de les seves emissions d’abast 1 i 2. 

Logos Carbon Neutral Cecot

Acords Voluntaris de la Generalita

Paral·lelament, la Cecot també ha consolidat el seu compromís amb la reducció d’emissions adherint-se als Acords Voluntaris de la Generalitat. Es tracta d’un programa en el que les organitzacions es comprometen no només a calcular i registrar cada any la seva petjada de carboni seguint el model ISO14064, i per tant un abast d’emissions més ampli, sinó a reduir-les.

Aquest any, l’equip tècnic de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot han creat les bases, la metodologia i els primers càlculs de petjada de carboni corporativa. D’aquesta manera les empreses podran alinear les seves accions amb els ODS i amb les normatives derivades del Pacte Verd Europeu (Fit for 55). L’acord  demana al conjunt del teixit empresarial una reducció de les emissions del 55 % al 2030 respecte els valors de l’any base.

La Cecot ha aconseguit reduir de 109,46 Tones CO2 eq. emeses l’any 2017, a només 3,33 Tones CO2 eq. l’any 2021. Aquesta reducció d’emissions ha estat possible gràcies a passar de consumir energia elèctrica de fonts d’origen no renovable, a consumir tota l’electricitat d’origen 100% renovable, tant per la instal·lació fotovoltaica de la Cecot, com per la compra d’energia verda a les comercialitzadores.

La Cecot ha realitzat la compensació de les emissions registrades al MITERD després d’acreditar la seva reducció com a mínim 3 anys consecutius. Així ho  exigeix el MITERD per a consolidar la tendència a la baixa i concedir el segell corresponent a la reducció. L’any 2021, la compensació de les emissions residuals s’ha realitzat mitjançant la inversió en un projecte de reforestació registrat al Ministeri, per assegurar que aquest està verificat i té totes les garanties de la seva execució i manteniment durant un període de 30-50 anys. 

 La 27 Nit de l’Empresari de la Cecot serà 100% Carbon Neutral

La Cecot també ha marcat com a repte per aquest any fer de la seva trobada anual, la Nit de l’empresari, un esdeveniment Carbon Neutral. Així doncs, la 27a edició d’aquest acte multitudinari que tindrà lloc el pròxim 25 d’octubre a Terrassa, calcularà la petjada de carboni i marcarà l’inici per a la reducció d’emissions de CO2 per a les properes edicions