cecot guia ús llengua catalana

Cecot publica una guia amb recomanacions sobre l’ús del català a l’empresa

Fruit del compromís de la Cecot pel foment de la llengua catalana en el teixit empresarial, i de la mà del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’entitat ha elaborat una guia de recomanacions i bones pràctiques per al foment de l’ús del català a l’empresa. Aquesta guia és una primera acció que dona resposta a les conclusions obtingudes mitjançant un sondeig sobre l’ús del català a empreses del Vallès Occidental dut a terme l’any 2020.

D’entre totes les dades del sondeig, hi destacaven que en el 46% de les empreses consultades l’ús del català en l’etiquetatge, les instruccions, els manuals d’ús, les garanties i embalatges dels productes de l’empresa és inferior al 25% de les comunicacions.

L’ús del català en documentació financera i etiquetatge és significativament més baix que no pas en les comunicacions interpersonals.

Un factor important a tenir en compte a l’hora de fomentar l’ús del català a l’entorn de l’empresa és l’alt volum de programes informàtics, sistemes d’informació, aplicacions de gestió i plataformes digitals desenvolupades únicament en castellà o en anglès.

La Guia de bones pràctiques de llengua catalana a l’empresa elaborada per la Cecot llista un seguit de recomanacions estructurades els cinc àmbits que abasten la major part de les interaccions lingüístiques al si d’una empresa: els clients, els proveïdors, la comunicació interna, la gestió interna i la comunicació externa. Es manté així l’estructura de l’eina d’autodiagnosi que van utilitzar les empreses participants al projecte Vallcat.