Ciutadans Terrassa proposa una moratòria per a l’obertura de noves cases d’apostes i jocs a la ciutat

El portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Terrassa, Javier González, ha proposat que s’estableixi “una moratòria municipal per a l’obertura de noves cases d’apostes i joc, així com per a la renovació de les llicències existents”.

Aquesta proposta es debatrà en el pròxim ple, i planteja “estudiar les modificacions precises en la normativa per a regular que no s’obrin aquest tipus de locals en les proximitats de centres educatius, centres juvenils, biblioteques o edificis públics amb un elevat pas de menors d’edat”. A més, la iniciativa inclouria campanyes de conscienciació destinades a adolescents i als seus pares o tutors legals, a través d’activitats com “Drogues, i tu què en saps?”.

El partit demana que l’Ajuntament insti a la Generalitat a elaborar una campanya de conscienciació sobre els riscos que comporta el joc i les altes xifres de ludopatia entre els joves actualment. També preveuen instar al Govern a reformar la Llei General de la Comunicació Audiovisual i la Llei General de Publicitat per fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, regulant la publicitat de les cases d’apostes. González ha declarat que també s’insta a l’Estat a impulsar el Reial decret de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc i de Joc Responsable, per restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia.

Per acabar, el portaveu de Cs ha parlat de les conseqüències negatives que té l’abús de les apostes entre els joves, com l’aparició de noves patologies mèdiques que requereixen tractament i desintoxicació, i ha recordat que aquest increment d’addicció es deu a l’accés d’internet sense límits de què disposen els menors.

L’any 2017, es van moure a Espanya uns 5.000 milions d’euros en apostes esportives. Van participar en elles uns 700.000 espanyols, dels quals un terç no superen els 25 anys, segons dades de la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.