Com redactar textos de lectura fàcil, primer curs del cicle “Terrassa, ciutat inclusiva i accessible”

Escriure amb un llenguatge senzill. Utilitzar frases curtes amb subjecte, verb i predicat, i un tipus de lletra gran i simple. Són els principals consells del curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil.

Aquesta formació és la primera acció que s’ha dut a terme dins del cicle anual i gratuït “Terrassa, ciutat inclusiva i accessible”.

15 persones de diferents entitats, associacions i serveis de l’Ajuntament han fet aquest curs de 12 hores lectives (8 presencials i 4 a distància). L’objectiu és que tota la documentació escrita sigui fàcilment comprensible per tot tipus de públic: gent gran, persones amb discapacitat o trastorns, nouvinguts o, fins i tot, nens i nenes.

La professora del curs, Eugènia Salvador, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil afirma que les coses complicades no tenen perquè ser més profundes i convida a superar l’argot propi de cada entitat o servei.

Tots els coneixements adquirits s’aplicaran immediatament. D’aquesta manera, fulletons informatius, pàgines web o guies de serveis s’adaptaran a les pautes de lectura fàcil.