masia freixa

La Masia Freixa, Bé Cultural d’Interès Nacional

La Generalitat ha començat el procés perquè la Masia Freixa sigui declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de monument històric. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la resolució per la qual s’incoa l’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, a favor de l’edifici de Lluís Muncunill. També es delimita el seu entorn de protecció.

Aquesta incoació comporta la suspensió de la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides. No obstant això, el Departament de Cultura pot autoritzar les obres que sigui manifest que no perjudiquen els valors culturals del bé. Aquesta autorització ha de ser prèvia a la concessió de la llicència municipal, llevat que es tracti de llicències concedides abans de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.

A partir d’ara, s’obre un període d’informació pública.