Comença la construcció d’una nova instal·lació per a la recollida d’aigües a la Devesa del Parc de Vallparadís

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat els treballs de construcció d’una nova reixa recol·lectora d’aigües i la seva corresponent arqueta que connectarà al col·lector principal existent, per tal de millorar la recollida d’aigua superficial en la zona de la Devesa del Parc de Vallparadís.

Fins ara, existia a la zona una reixa de recollida d’aigües de dimensions petites, que en ocasions de pluja intensa podia resultar insuficient.

Aquesta nova reixa pretén corregir la situació anterior i es construirà a l’extrem sud de l’àrea enjardinada propera a l’escola Sala i Badrinas, coincidint amb la zona deprimida del parc.

Segons està previst, les obres s’allargaran dos mesos i compten amb un pressupost que supera els 83 mil euros. L’empresa que ha fet el projecte i s’encarrega de la direcció de la seva execució és ABM, mentre que la constructora és ESTAYC.