Comença la reurbanització del carrer Baldrich, a l’entorn de la fàbrica Sala i Badrinas

Ja han començat els treballs de millora de l’entorn de la fàbrica Sala i Badrinas. Arran de les obres des d’aquest mateix dilluns no es pot circular pel carrer Baldrich entre Sant Sebastià i Lepant.

Es reurbanitzaran 200 metres del carrer Baldrich, els compresos entre Prim i Lepant, per fer-los més amables i accessibles. Entre Prim i Sant Sebastià serà de plataforma única i entre aquest i Lepant tindrà una calçada per a trànsit rodat i una banda per a estacionament.

L’Ajuntament aprofitarà les obres per intervenir en la xarxa d’aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, sistemes de reg i serveis d’electricitat, gas i telecomunicacions.

El projecte preveu l’obertura d’un vial que doni continuïtat al carrer Sant Sebastià fins al carrer Escudé, passada la carretera de Rubí. El tram del carrer Prim de la fàbrica Sala Badrinas, entre Baldrich i la carretera, serà de pas restringit per a veïns i usuaris de l’aparcament de les torres del Segle XX.

El tram de Baldrich entre Sant Sebastià i Lepant seguirà tallat al trànsit fins el 29 de juliol. Entre Prim i Sant Sebastià la restricció serà entre el 16 de maig i el 5 de setembre.

Queda garantit l’accés als garatges de carrer Baldrich en els trams afectats per les obres excepte en moments puntuals que seran prèviament comunicats a propietaris i usuaris.