Comença la urbanització del solar del carrer Navas de Tolosa, que preveu un passatge fins al Lepant

Fa unes setmanes es van enderrocar la majoria de naus de la pastilla delimitada pels carrers Navas de Tolosa, Pare Font, Lepant i Roger de Llúria, que formen part d’un Pla de Millora Urbana. Ara comencen els treballs d’urbanització de la zona, que consisteixen bàsicament en la construcció d’un passatge que connectarà Lepant amb Navas de Tolosa pel mig de la pastilla i l’ampliació de la vorera nord d’un tram de carrer. S’alliberaran 2.100 metres quadrats que seran d’ús públic i on es plantarà arbrat.

Les obres tenen un pressupost de 920.000 euros i un termini d’execució de sis mesos a càrrec de l’empresa Árqura Homes.

Més endavant es construiran 124 habitatges en aquesta illa. Trenta seran de protecció oficial i s’ubicaran en una de les dues finques de titularitat municipal, amb façana al carrer Lepant. La resta d’habitatges, així com els del solar de l’altra vorera d’aquest tram de Navas de Tolosa, seran de promoció privada.

Els habitatges del carrer Roger de Llúria i les naus de la cantonada de Lepant i Pare Font, les úniques que han quedat dempeus, no estan incloses en aquest pla de millora urbana.

La transformació d’aquest sector va ser aprovada al 2009. La zona Sud de la ciutat canviarà de fesomia sobretot quan s’executin els projectes de reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre i el Pla de Millora Urbana de l’Àmbit de la carrereta de Rubí, amb una nova zona residencial, comercial i de serveis.