Comencen els treballs al Portal de Sant Roc per reparar dos col·lectors del clavegueram

L’Ajuntament de Terrassa ja ha iniciat les obres de reparació de dos col·lectors visitables del Portal de Sant Roc. Els treballs consisteixen en arreglar un tram de 230 metres de solera i protegir-lo contra la corrosió i l’erosió, mitjançant l’aplicació de morters d’alta resistència.

L’actuació es realitzarà en dues fases. En la primera, s’executarà el tram del col·lector sud i, posteriorment, el del nord. Tots els treballs es realitzaran des de l’interior d’aquests col·lectors, cosa que minimitzarà l’impacte per al veïnat. Així, no està prevista cap mena d’afectació al trànsit entre els carrers Major, Cisterna i Vinyals. Les obres van a càrrec de l’empresa FERTRES i compten amb un pressupost d’adjudicació de 61.000 euros. El termini d’execució preveu que l’actuació estigui acabada en sis setmanes.