Comencen els treballs de desbrossada a les rieres i torrents fins a finals d’any

L’Ajuntament està portant a terme aquest darrer trimestre una desena d’actuacions de desbrossament a diferents punts de rieres urbanes i torrents de la ciutat. Els treballs consisteixen en retirar vegetació i residus. Així, aquestes tasques de manteniment permeten garantir  un correcte funcionament hidràulic de les lleres. 

Concretament s’estan retirant arbres que poden dificultar el pas de l’aigua, desbrossar i retirar canyes a diferents zones com el  torrent de la Grípia, la riera del Palau, el torrent del camí vell d’Ullastrell,  i el torrent de Can Guitard.

També s’estan realitzant actuacions per netejar de deixalles a un tram de la riera del Palau, i la zona de sota del pont de Can Boada, que ha requerit la intervenció d’un equip en alçada. En aquests dos punts, ja s’ha actuat i s’han retirat més de 250m³ de deixalles, principalment, plàstics, llaunes de begudes, papers i bosses de plàstic.

D’altra banda,  s’ha començat a treure els fangs acumulats a la sortida de l’estació depuradora d’aigües residuals. També s’estan retirant terres per evitar desbordaments al torrent de la Grípia. A més a les rieres del Palau, Les Arenes i al torrent Mitger s’ha començat a recollir fibrociment.

D’altra banda,  aquest mes finalitzaran els treballs de desbrossada dels diferents trams  urbans de la riera de Les Arenes, a la zona del polígon de Can Petit. Pel que fa als treballs que es fan a la riera del Palau,està previst que finalitzin el gener del 2022.