Comencen els treballs per desbrossar dos trams urbans de les rieres

Retirar els elements que obstaculitzen el pas de l’aigua en cas de pluja intensa i garantir el correcte funcionament de les rieres, sobretot al seu pas pel casc urbà. Aquest és l’objectiu de dues actuacions que es posen marxa.

La primera, a la riera de les Arenes i al nord-est de la ciutat, entre l’avinguda de Font i Sagué i la confluència amb la del Palau, al polígon de Can Petit. Aquí es tallen les espècies vegetals situades al mig de la llera i es retiren arbres i soques que podrien impedir el flux normal de l’aigua. També s’eliminen els canyissars perquè són una espècie invasora i se substitueixen per arbustos de ribera. Aquestes feines estan pressupostes en 36.400 euros, ja estan en marxa i tenen una durada de 2 mesos.

La segona, a la del Palau, els treballs s’iniciaran la propera setmana en un tram situat al sud-est del terme municipal. Es tracta del quilòmetre entre el gual sota la C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes. En aquest cas, les feines estan pressupostades en 96.800 euros i tenen un termini d’execució previst de 3 mesos. Aquí també es retirarà la vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua i les soques i les espècies invasores. A canvi, es plantarà vegetació de ribera pròpia i es conservaran els arbres dels marges que donen estabilitat als murs.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) subvenciona fins a un 80% el cost aquestes dues actuacions.