Comencen els treballs per millorar la impermeabilització de la Sala Muncunill

Aquest dilluns han començat les obres d’impermeabilització de la coberta i les llanternes de la Sala Muncunill. La setmana passada ja es va començar a muntar la bastida i a fer les proves de materials prèvies als treballs. Està previst que la rehabilitació estigui enllestida a finals d’any.

L’activitat a la sala d’exposicions i la complexitat del projecte han fet que s’hagi hagut de dividir en dues fases el projecte. En primer lloc es netejarà la coberta i se substituiran les peces en mal estat. En aquesta primera etapa també es canviaran els vidres de tancament de les llanternes per uns plafons translúcids. L’objectiu és recuperar la imatge original de les obertures. Altres actuacions previstes serviran per garantir una correcta ventilació de l’espai. Finalment, s’aplicarà un producte impermeable a la coberta per garantir-ne l’estanquïtat.

El pressupost d’aquestes obres supera els 222.300 euros. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Baldó.

Els treballs a la Sala Muncunill s’emmarquen en el programa de manteniment i rehabilitació del patrimoni de la ciutat que ja ha servit per actuar en la millora de la Masia Freixa, el Condicionament Terrassenc i la Casa Alegre de Sagrera. D’aquesta manera, l’ajuntament vol contribuir a preservar el patrimoni històric i potenciar el seu atractiu cultural i turístic.