Comencen les obres d’ampliació de la depuradora de Viladecavalls est

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat els treballs d’ampliació de la depuradora de Viladecavalls est a la unió temporal d’empreses formada pel grup empresarial Sorigué, SAV i Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), per un import superior als 1,7 milions d’euros. Les obres han començat aquest dimarts i tenen una durada prevista d’uns 9 mesos.

La depuradora augmentarà la seva capacitat passant de 900 a 2.200 metres cúbics per dia, adequant-se a les necessitats de sanejament actuals i futures, mitjançant l’ampliació d’elements de tractament i la remodelació d’alguns ja existents.

Els treballs, que es duran a terme garantint el funcionament de la planta, consistiran en l’ampliació del pou de bombament de capçalera, la instal·lació d’un nou pretractament mitjançant un equip compacte, la construcció d’un nou tractament biològic i la reconversió d’un edifici existent de pretractament en edifici de serveis, entre altres coses.

A més, es construirà un nou edifici per als bufants, s’instal·laran nous elements d’emmagatzematge i dosificació de clorur fèrric per a desfosforació, noves instal·lacions per a desinfecció de l’aigua de serveis, un nou bombament de purga de fangs i noves bombes.

Actualment, Viladecavalls té una població de 7.400 habitants i disposa de dues depuradores més en servei, les dels sectors oest i sud.