Comencen les obres per millorar l’accessibilitat d’alguns carrers de Poble Nou-Zona Esportiva

Aquesta setmana han començat les obres de millora d’accessibilitat dels carrers Cid Campeador i de Josep Llimona al barri de Poble Nou-Zona Esportiva. Les obres serviran per solucionar els problemes de desnivells que ha entre la calçada i les voreres, que condicionen l’accés als habitatges i a alguns garatges.

El programa, que forma part del programa Barris en Marxa 2017, també inclou millores en el paviment, condicionament de rampes d’accés a les voreres i una actuació a la Ronda de Ponent per millorar un talús situat a la part oest, a l’alçada del pont de la plaça de les Magnòlies.

Les obres s’allargaran durant dos mesos i mig i tenen un pressupost de 62.689 euros.

Al carrer del Cid Campeador es construiran noves rampes, es modificarà un embornal i es crearà un itinerari accessible a les voreres protegit per pilones. A la cruïlla amb  el carrer Josep Llimona es farà una petit àrea d’estada amb mobiliari urbà, un nou pas de vianants a l’accés cap a l’institut Torre del Palau i es construiran dos nous embornals.

Pel que fa al talús del pont de la plaça de Les Magnòlies, es retirarà la vegetació existent, es plantaran arbustos i s’adequarà la xarxa de reg, així com també el camí d’accés per als vehicles de manteniment. A la zona superior del pont, s’ampliarà la vorera perquè els vianants disposin de més espais per caminar.