Comportament estable i continuïtat en el ritme de creixement i de marxa dels negocis al 2017

L’any 2017 ha començat amb un comportament estable i de continuïtat en el ritme de creixement i de marxa dels negocis. És la principal conclusió de l’informe de conjuntura econòmica de La Cambra corresponent al primer trimestre de l’any.

El document posa de manifest que, després de deu trimestres consecutius amb valor positiu, es manté la dinàmica en el ritme de l’activitat empresarial, malgrat la lleu moderació experimentada durant els tres primers mesos de 2017.

La Cambra destaca també el notable increment que s’ha produït en els sectors industrials tèxtil i metal·lúrgic, així com en el de serveis.

Amb aquestes dades, la expectatives sobre la marxa dels negocis es mantenen en valors positius per a tots els àmbits d’activitat de la demarcació de Terrassa. Com a conseqüència, l’informe pronostica un ritme de creixement sostingut, també en la creació d’ocupació. Una altra de les previsions és un lleu descens dels preus de venda per al segon trimestre de l’any.

Pel que fa al grau de confiança empresarial, l’anàlisi de La Cambra confirma un reforç notable respecte el 2016 i el situa en 8,8 punts.

Els resultats de l’informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Terrassa s’han extret d’una enquesta feta al mes d’abril a 550 empreses dels 12 municipis de la demarcació.