Masia Can Boada del Pi

Concedida la llicència d’obres per rehabilitar la masia de Can Boada del Pi

L’Ajuntament de Terrassa ha concedit la llicència d’obres que permetrà la rehabilitació de l’edifici de la masia de Can Boada del Pi. Aquestes podrien donar inici en el termini màxim d’un mes, mentre que el període previst per a la seva execució és de sis mesos.

El projecte contempla reformar l’estructura de l’edifici, reconstruir els forjats interiors i recuperar la façana principal per així rescatar el principal element distintiu de la masia. Aquesta reforma tan completa es deu a que actualment l’edifici presenta un deteriorament i abandonament per part de la propietat.

Aquesta deixadesa va portar a l’Ajuntament a iniciar els corresponents expedients de disciplina urbanística amb els que va requerir l’elaboració dels treballs d’arranjament per millorar l’estat de la masia. Després d’una sèrie d’incompliments i sancions, la presentació dels projectes de restauració i el compromís de la propietat per executar les obres va obrir el camí a la reforma que es posarà en marxa el proper mes.