Consells per prevenir la presència del mosquit tigre en tornar de les vacances

Tot i que s’acaba l’estiu i les temperatures no són tan altes com en mesos anteriors, la presència del mosquit tigre es mantindrà fins a la tardor gràcies a la humitat, les pluges del final de l’època estival i la bonança del termòmetre.

Per això, cal recordar que és necessari adoptar determinades mesures de prevenció per tal d’evitar la seva proliferació. En aquest sentit, és important que, en tornar a casa després de les vacances, es revisin les zones enjardinades i altres elements com els plats dels testos de les plantes on es pugi acumular l’aigua, ja que són llocs on poden créixer les larves.

En cas de detectar la presència d’aquest insecte, es pot contactar amb el Servei de Protecció de la Salut del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament per poder localitzar el possible focus de cria i determinar les actuacions destinades a evitar la seva reproducció.

El mosquit tigre és transmissor de virus com el Zika, el Dengue i el Chikungunya, que poden provocar malalties a les persones ja que es contrauen per la picada d’aquests insectes femella infectats. Per aquesta raó, cal potenciar el seu control amb la detecció i revisió periòdica dels llocs on es reprodueixen. Davant d’una picada de mosquit tigre és recomanable rentar i desinfectar amb aigua i sabó la zona afectada.