sindic greuges

Constituïda la Comissió de seguiment del procés participatiu d’elecció del Síndic

Aquest dimecres a la tarda s’ha fet la constitució de la Comissió de seguiment del procés participatiu d’elecció del Síndic Municipal de Greuges de Terrassa.

La creació d’aquesta comissió representa el punt de partida del procés, que ha de fer possible la designació de la persona que ocuparà aquest càrrec.

La Comissió ciutadana de seguiment del procés d’elecció de síndic municipal de greuges de Terrassa aplega representants dels Consells Municipals de Districte i sectorials, dels grups municipals, de la comissió tècnica del procés i de la Comissió ciutadana de seguiment i impuls de la Carta europea de drets humans, a més de la regidora de Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i una persona en representació del Fòrum de Síndics en qualitat d’observador. El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, la presideix.

Un cop constituïda, les funcions de la comissió seran aprovar les bases reguladores i el calendari del procés i, quan aquest es comenci a desenvolupar, fer el seguiment i validació de totes les accions que es vagin succeint fins a la designació de la persona que ocuparà la sindicatura, així com resoldre les incidències que es puguin produir durant el procés.