Constituïda la Taula d’Entitats de Voluntariat de Terrassa

La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, va presidir dimecres passat la sessió de constitució de la Taula d’Entitats de Voluntariat de Terrassa, un nou òrgan consultiu que aplega representants de l’Ajuntament de Terrassa i de les entitats d’aquest àmbit, per tal de treballar conjuntament per fomentar l’associacionisme i el voluntariat a la ciutat.

La Taula neix amb la voluntat de ser un espai de treball i coordinació, obert a totes les entitats de la ciutat que realitzin activitats de voluntariat i que promouen, reforcen i generen projectes de voluntariat per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. L’òrgan compta inicialment amb representants de més d’una quinzena d’entitats, i romandrà obert a l’entrada de més associacions d’aquest àmbit. A Terrassa existeix una xarxa important d’entitats de voluntariat i un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que dediquen el seu temps al voluntariat.

Les principals funcions de la Taula seran donar suport i visibilitat al treball de la ciutadania i de les entitats que actuen en l’àmbit del voluntariat, i assessorar en tots aquells assumptes de l’àmbit del voluntariat. A la sessió es va acordar crear tres comissions de treball especialitzades: una dedicada a les campanyes sobre voluntariat, una dedicada a preparar les activitats del Dia del Voluntariat (5 de desembre) i una tercera que treballarà per la posta en marxa, en els propers mesos, d’un Punt de Voluntariat, que sigui un espai físic de referència per a totes les persones que són o volen ser voluntàries a la ciutat.

La creació de la Taula d’Entitats de Voluntariat de Terrassa s’emmarca en el El Pla de Mandat del Govern Municipal, que recull el següent compromís: “Desenvoluparem de forma activa una política de foment de l’associacionisme i el voluntariat per apoderar el teixit social i la xarxa ciutadana, potenciar el vessant comunitari i promoure la implicació de la ciutadania entorn al voluntariat, l’associacionisme i els seus valors”. Així mateix, el Reglament de Participació Ciutadana té un títol específic sobre el foment de l’associacionisme i el voluntariat que concreta actuacions de promoció i suport.