Constituït un nou organisme per vetllar per la qualitat arquitectònica i urbanística a Terrassa

La porta d’entrada a la ciutat per la Rambleta del Pare Alegre o futures remodelacions d’edificis inventariats com a patrimoni arquitectònic o cultural hauran de sotmetre’s a l’informe prescriptiu però no vinculant del nou Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística que s’acaba de constituir. L’objectiu és que les pròximes transformacions importants de la ciutat compleixin els criteris de qualitat que figuren a la Llei d’Arquitectura.

El nou equip de 10 tècnics assessorà el govern municipal, supervisarà la transformació urbanística de nous àmbits, tant residencials com d’activitat econòmica o comercial, i tindrà en compte criteris d’ordenació, arquitectònics i mediambientals. D’aquesta manera es vol contribuir a la sostenibilitat urbana i a la millora de la cohesió social i de la qualitat de vida de la ciutadania.

L’organisme estarà presidit pel regidor d’arquitectura i urbanisme, Carles Caballero i la secretaria correspon al director o directora dels Serveis d’Urbanisme. La resta de components són dos arquitectes tècnics i un arquitecte expert en patrimoni designats per l’Ajuntament, i dos representats del Col·legi d’Arquitectes del Vallès i dos més del Col·legi d’Aparelladors. L’equip és paritari i jove (4 dels integrants són menors de 40 anys).

El nou ens emetrà els informes en el termini d’un mes. La seva feina és voluntària i es renovaran els càrrecs anualment. Caballero explica també la constitució d’aquest organisme figura en els compromisos del Pla de Mandat.