aixeta aigua

Consulta per modificar el Reglament del servei d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua

L’Ajuntament de Terrassa està treballant en la modificació del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua. Tot plegat per tal d’aportar el marc legal en l’àmbit de l’estalvi i de la regulació de les prohibicions en situacions de sequera. Això tenint en compte que som en un context de canvi climàtic. La comissió d’estudi encarregada d’aquesta tasca està formada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, l’empresa municipal TAIGUA, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) i el Gremi d’instal·ladors de Terrassa. Des d’aquest mes, i fins al dia 15 de juny, la ciutadania pot participar en la modificació amb la consulta pública que es canalitza a través de la plataforma online municipal Participa a Terrassa.

La voluntat és recollir les opinions i aportacions que es facin per valorar-les i estudiar-les. Si es considera oportú s’introduïran en l’elaboració final del text. La modificació proposada afecta diferents capítols com són el XII (mesures per a l’estalvi d’aigua); el XII (planejament urbanístic i urbanització), i el V (regularitat en el servei). Aquests canvis impliquen introduir mesures com, per exemple, el reaprofitament de les aigües grises i de les aigües pluvials. En aquest sentit, es concretaran les condicions i obligacions per instal·lar sistemes d’aprofitament en edificis plurifamiliars amb jardí, en zones grans per a la seva neteja, en centres esportius i comerços o en escoles i oficines.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Terrassa adapta, també, la regulació de les restriccions de determinats usos en cas de sequera. La modificació del Reglament també permetrà ajustar les prohibicions i les sancions a la normativa actual.

El Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua en el municipi de Terrassa va ser aprovat per ple, el març de 2018. Tres anys després, el 2021, es va modificar parcialment per introduir dos canvis: un per adaptar-se a la nova normativa que marcava l’ordre ICT/155/2020 de 7 de febrer de 2020, del Ministeri d’Indústria, que feia referència als comptadors d’aigua, i l’altra, per tractar els impagaments produïts en els subministraments industrials i comercials.