Consulta pública municipal sobre la regulació de preus del 30% del pisos de nova construcció

L’Ajuntament de Terrassa ha obert un procés participatiu per recollir les aportacions ciutadanes a l’Avanç del document del modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat en el Ple de maig.

Hi haurà dues fases. La primera, en marxa a la plataforma Participa Terrassa fins a l’octubre, inclou dues sessions informatives per explicar, d’una banda, el contingut del document i, de l’altra, per recollir les aportacions de la ciutadania. Un cop finalitzada aquesta fase, s’obrirà una segona fins el desembre, amb una tercera sessió presencial amb les conclusions de la consulta pública.

El consistori explica que la mesura pretén ampliar el parc d’habitatge assequible a tota la ciutat i fer una distribució més homogènia. Es tracta d’una proposta de llarg recorregut mitjançant la reserva el 30% dels pisos de nova construcció per part de promotors privats en aquelles promocions de més de 600 metres quadrats construïts perquè els posin a la venda o els lloguin d’acord amb els preus màxims que marqui la Generalitat.

L’objectiu de Solidaritat Urbana que preveu la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge a Catalunya indica que Terrassa hauria de comptar, l’any 2027, amb un parc d’habitatges destinats a polítiques socials del 15%. El preu màxim de l’habitatge de protecció pública a la ciutat és de 2.459,43 euros/m² de superfície útil.