Continua l’estabilitat econòmica, segons l’informe de la Cambra de Comerç de Terrassa

El primer trimestre del 2019 està marcat per la continuitat de l’estabilitat econòmica amb la que va acabar el 2018. Ho diu l’informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Terrassa. Segons l’estudi, el valor del saldo de la marxa dels negocis experimenta un increment de 0,4 punts respecte al darrer trimestre de l’any. La situació econòmica a la demarcació de Terrassa és molt similar a la del conjunt de Catalunya, on el PIB trimestral ha experimentat un creixement d’un 0,5%. Dels tres primesr mesos del 2019, la Cambra remarca una recuperació del consum privat, afavorit per la contenció de la inflació i l’augment de la demanda interna.

Les expetactatives per al segon trimestre d’aquest 2019 no preveuen canvis substancials a curt termini.

D’altra banda l’índex de confiança empresarial es reforça en el primer trimestre pel comportament estable tant de l’activitat com de l’ocupació i el nivell de preus durant aquest període.

Per últim la Cambra destaca que el nivell de contractació el mes de març va pujar un 3,27% respecte el mes anterior, però que, en canvi, va baixar un 8,44% respecte als nivells de fa un any.