Conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits

El regidor de d’Economia Social, Pep Forn; el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego; i la directora territorial de Barcelona de CaixaBank a Catalunya, Maria Alsina; han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’un milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora i també les empreses i entitats d’Economia Social. El conveni busca afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms/es i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

A més, en el context de la crisi sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia de finançament compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

Tot plegar per a empreses de nova creació, professionals autònoms/es, empreses d’economia social i microempreses amb menys de deu persones treballadores i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Les persones o entitats sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Terrassa.