Convocat el XVIII Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poemes en català

L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, ha convocat el premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poesia catalana.

El premi arriba a la seva edició número 18 i s’atorgarà a un llibre de poemes inèdits i escrits en català, d’una extensió no inferior a 250 ni superior a 500 versos

Les obres aspirants hauran de ser originals i inèdites, escrites en català. Només es podrà presentar una obra per autor o autora. No s’hi podran presentar els que hagin guanyat edicions anteriors del mateix premi.

L’extensió haurà de ser la normal d’un volum d’aquestes característiques i, en qualsevol cas, no inferior a 250 versos ni superior a 500 versos. Els originals hauran de presentar-se per correu electrònic en un document amb format PDF.

La tramesa es realitzarà a l’adreça literatura.aajm@gmail.com, fins al 31 de juliol de 2021, amb les dades personals adjuntes al cos del correu. L’organització del premi garantirà l’anonimat de la persona participant en el cas que es presenti amb pseudònim.

El veredicte del jurat es farà públic a la Biblioteca Central de Terrassa en el marc d’un acte organitzat per l’Ajuntament de Terrassa i en una data que es comunicarà prèviament.

El premi consisteix en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. L’Ajuntament de Terrassa facilitarà la publicació de l’obra en règim de coedició amb Pagès Editors. L’obtenció del premi no implica la renúncia dels drets d’autor per part de la persona guanyadora, ni de la primera edició ni de les successives.

El premi podrà declarar-se desert si les obres presentades no reuneixen, al parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les característiques de la convocatòria. El premi es indivisible. Si escau, però, el jurat podrà fer mencions honorífiques a altres obres presentades. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

El jurat de la convocatòria de 2021 està format per Neus Aguado, Jaume Aulet, Antoni Clapés, Àngels Marzo i Llorenç Soldevila, mentre que Jordi F. Fernández actuarà com a secretari sense vot.