Creixen els tràmits per temes socials a l’oficina de la Síndica Municipal

Des que la Síndica va tornar a prendre el càrrec, el passat mes de febrer després d’un any i mig sense que Terrassa tingués aquesta figura, la feina a les oficines de la Masia Freixa s’ha doblat. En tot el 2017 es van presentar 82 greuges; en els sis mesos del 2018, ja en porten 114 a la sindicatura, dels quals se n’han resolt 42.

La majoria, un 60%, s’han resolt a favor del ciutadà i en un 30% dels casos s’ha considerat que l’Ajuntament ha actuat correctament. Abans, aquesta proporció era més equilibrada. La síndica ho atribueix a un augment de consultes relacionades amb serveis socials.

Els temes més recurrents que ha de resoldre la Síndica ja no són les multes. En primer lloc hi trobem les denegacions a les sol•licituds de la renda garantida. Els sol•licitants només tenen un mes presentar recurs després de la denegació i habitualment no disposen d’advocat d’ofici per fer-ho.

Seguidament hi trobem els problemes amb l’habitatge i la pressió dels preus del lloguer.

La síndica municipal, en el primer semestre de l’any, també ha admès a tràmit 8 greuges relacionats amb serveis socials, 7 amb multes i un altres 7 amb impostos i taxes.