Violencia Masc

Creixen les denúncies per violència masclista i se situen a nivells prepandèmia

Augmenten les denúncies per violència masclista, amb dades similars a les anteriors a la pandèmia. Llavors van baixar per la dificultat d’accedir als serveis d’atenció a la víctima, especialment durant el confinament domiciliari. Així ho mostra l’informe de “Dades anuals de Violència contra les Dones” del Vallès Occidental elaborat per l’Observatori Comarcal per quart any consecutiu. 

El 2021 es van presentar 2.091 denúncies per violència de gènere als partits judicials del Vallès Occidental, un 5,1% més que durant el 2020, 102 denúncies més que l’any anterior. S’ha de tenir en compte que la xifra és similar a la registrada el 2018 i 2019, ja que es va produir una davallada del nombre de denúncies durant el 2020. Com en els darrers anys, gairebé 9 de cada 10 denúncies les va presentar directament la víctima amb atestat policial. 

El 62,3% dels 2.324 delictes registrats durant el 2021 va ser per lesions tipificades com a lleus. Tanmateix, cal destacar que augmenten els delictes considerats com a maltractament habitual, que en els darrers anys havien disminuït.

Cal lamentar que durant l’any 2021 tres dones van ser assassinades a la comarca per violència de gènere en l’àmbit de la parella i exparella -l’any anterior en va ser una-. Des de 2007, període en què es comencen a recopilar dades, 30 dones han estat assassinades al Vallès Occidental.

Violencia Masc

Sentències condemnatòries

L’any 2021 es van dictar 229 sentències per violència de gènere, de les quals el 85,6% van ser condemnatòries. S’ha de destacar, doncs, l’augment notable de les sentències que terminen en condemna. Per contra, abans del 2017 concentraven aproximadament el 60% de les terminacions de les sentències i des d’aquell any se situen al voltant del 86%. Gairebé la meitat dels procediments judicials acaben en sobreseïment provisional i l’11,9% en sentència. Tanmateix, destaca que el 35,7% dels procediments que s’eleven per delictes greus comporten penes més elevades.

Durant el 2021 es van iniciar 409 ordres de protecció a la comarca, un 10,8% més respecte de l’any anterior. Més de la meitat de les ordres de protecció van ser denegades, similar a la xifra catalana. Com assenyala l’Observatori, la denegació d’ordres a Catalunya continua sent molt superior a la resta de l’estat, on s’adopten 7 de cada 10 ordres.

L’any 2021 es van adoptar un total de 597 mesures judicials de protecció. Les principals mesures adoptades són l’allunyament (33%) i la prohibició de comunicació (32,8%), i la prestació d’aliments (9%) i l’atribució de l’habitatge (5,4%).

Serveis d’atenció a la dona

Es van rebre 1.172 trucades a la línia d’atenció 900 900 120 durant el 2021 per persones residents a la comarca, un 7,6% menys que l’any anterior. La disminució d’enguany s’ha d’interpretar tenint en compte que l’any anterior es va produir un notable increment de trucades, especialment durant els mesos de confinament domiciliari. Al voltant del 82,4% de les trucades estaven relacionades amb violència de caràcter psicològic i un 30,9% amb violència física.

Durant el primer semestre de 2021 els Serveis d’Informació i Atenció a la Dona de la comarca van atendre 981 dones en situació de violència masclista. Aquesta xifra, doncs, representa el 48,3% del total d’atencions i un 14,5% més que en tot l’any 2020.