Creixen un 5% les denúncies per violència de gènere al Vallès Occidental

El tercer trimestre del 2021 s’ha tancat amb 562 denúncies per violència de gènere als partits judicials del Vallès Occidental. Aquesta xifra suposa un increment del 5%, és a dir, de 28 casos, respecte al trimestre anterior.

Són dades de l’Observatori del Consell Comarcal. L’informe trimestral també destaca, en canvi, que interanualment, la quantitat de denúncies ha disminuït un 2%, en aquest cas, 12 expedients menys.

Entre juliol i setembre, es van iniciar 113 ordres de protecció. D’aquestes, gairebé la meitat van ser denegades. En aquest temps, es van iniciar 20 ordres de protecció per cada 100 denúncies presentades. És un increment del 9% respecte del segon trimestre del 2021.

A la comarca, el 45,2% de les resolucions dels procediments judicials han acabat en sobreseïment provisional. Només un 11% ho han fet en sentència condemnatòria.

D’altra banda, pel que fa a les dades anuals corresponents al 2020 a Terrassa, es van presentar 577 denúncies per violència de gènere. Aquesta xifra suposa un 10% menys que al 2019.

Aquest informe municipal ho emmarca en la situació de pandèmia, que ha comportat una paralització generalitzada de l’activitat judicial. A Catalunya, la disminució d’aquest tipus de denúncies ha estat de l’11%.