Creu Roja desplega a Terrassa una Unitat Mòbil d’Emergències per a persones grans

 La Creu Roja ha desplegat a Terrassa una Unitat Mòbil d’Emergències amb la finalitat de donar atenció presencial davant d’emergències a les persones usuàries dels serveis de Teleassistència Domiciliària, Teleassistència Mòbil i Localitzador Personal.
Aquesta unitat disposa d’un vehicle lleuger que permet al personal de Creu Roja aproximar-se al domicili de la persona que sol·liciti el servei de forma ràpida abans que arribi una ambulància. Amb aquest nou sistema la Creu Roja pretén oferir un servei més ràpid i ajustat a les necessitats reals de les persones usuàries. En aquest sentit, Creu Roja explica que sovint les mobilitzacions tenen un component social que no es pot abordar amb un recurs exclusivament sanitari i darrera d’una caiguda nocturna no només hi pot haver una possible lesió, en el major nombre de casos el més greu es la sensació d’inseguretat que pateix la persona, i només cal tranquil·litzar-la i acompanyar-la novament al llit.
El Servei de Teleassistència Domiciliària de la Creu Roja dóna una resposta immediata a les persones usuàries que es trobin en situacions d’emergència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, quan es troben a casa. Mitjançant un dispositiu connectat a la línia telefònica i que es pot activar de forma remota, la persona usuària pot contactar en qualsevol moment amb els operadors de Creu Roja per a que puguin activar el recurs necessari per a resoldre la seva situació. Amb aquest servei es pretén prestar seguretat, protecció i caliu.
Creu Roja és l’entitat que té més experiència en el Servei de Teleassistència a Catalunya, que ha estat pionera en la innovació i la implantació d’aquest servei, amb més de 25 anys de trajectòria i més de 50.000 persones ateses i satisfetes.
El servei de Teleassistència Domiciliària ofereix resposta quan la persona usuària està a casa seva i es complementa amb el servei de Teleassistència Mòbil, que la Creu Roja ofereix també i que facilita una atenció permanent quan la persona usuària és fora de la seva llar.
El servei de Localitzador Personal complementa l’oferta de serveis tecnològics de la Creu Roja i s’adreça a persones que poden desorientar-se, amb possibilitat d’avís en situacions potencialment perilloses.