Cribratge per a monitors i participants dels casals i colònies, de forma gratuïta i a les farmàcies

A partir de dilluns 19 de juliol, es faran tests d’antígens ràpids (TAR) a persones que hagin d’incorporar-se a una activitat de lleure d’estiu, que siguin asimptomàtiques i que no siguin contactes estrets de casos positius. Aquestes proves es proporcionaran de manera gratuïta a les oficines de farmàcies. El cribratge és voluntari i l’objectiu és identificar nous positius i garantir la seguretat dels casals i les colònies d’aquestes dates.

El Programa de TAR voluntari a les farmàcies és una proposta conjunta del Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) per detectar nous casos i tallar les cadenes de transmissió en aquest àmbit.

Actualment, l’afectació de la Covid-19 en activitats de lleure se situa en 201 casos positius i un mínim de 625 contactes estrets. En aquesta mateixa data, i segons les dades notificades per les entitats de lleure educatiu a la Direcció General de Joventut, hi ha un total de 180.000 persones que assisteixen a activitats, 20.000 de les quals són monitors/es.

Davant la complexitat del context actual, s’amplien els cribratges i a partir de la setmana vinent s’oferiran tests d’antígens ràpids gratuïts a les farmàcies que s’adhereixin adreçats a infants entre 10 i 15 anys i a monitors i monitores del conjunt d’activitats de lleure que s’iniciïn a partir de la setmana que ve, tant si es tracta d’activitats amb pernoctació com si no. Aquest dispositiu serà estable i es mantindrà fins el final de la campanya d’estiu de les activitats de lleure a mitjans del mes de setembre.

És recomanable que la prova es realitzi, com  a màxim, 72 hores abans d’iniciar l’activitat amb pernoctació  i cada tres dies, si es tracta d’una que té una durada de diversos dies o setmanes.

El col·lectiu pertanyent a l’àmbit del lleure educatiu d’estiu haurà de mostrar al farmacèutic el correu electrònic enviat per la Direcció General de Joventut a través de l’entitat de lleure o el document de la declaració d’autoresponsabilitat. Abans de realitzar la prova, el farmacèutic responsable del programa TAR haurà de descartar que la persona no sigui un contacte estret d’una persona amb Covid-19 i que no presenti cap dels símptomes compatibles amb la Covid-19.

Els resultats dels TAR s’obtenen en 15 minuts aproximadament i serà el propi farmacèutic qui els comunicarà a la persona interessada. A banda, s’inclouran al sistema d’informació corresponent (plataforma TARCAT). L’usuari també podrà consultar el resultat del seu test a La Meva Salut, a partir de l’endemà. Si el resultat és positiu, caldrà confirmar el seu telèfon i donar-li les indicacions a seguir en aquest cas.

La participació de les oficines de farmàcia és voluntari. Hauran de fer una formació específica, garantir un espai adequat per fer els testos i signar la declaració responsable corresponent. El llistat de farmàcies participants s’anirà actualitzant periòdicament.