Crida a la precaució i a evitar esforços a l’aire lliure per la previsió de superar el llindar d’ozó troposfèric

El CECAT comunica que a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a través del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, aquest dimecres hi ha previsió que es pugui superar el llindar d’informació d’ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic. A més del Vallès, l’afectació es pot donar també a les comarques de Girona, Maresme, Plana de Vic, Baix Llobregat, Àrea de Barcelona, Penedès-Garraf i Camp de Tarragona.

Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l’aire lliure, especialment a les hores en què els nivells d’ozó són més alts, els infants i la gent gran.

D’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l’aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d’ozó són més alts.

Per aquest motiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives, que renunciïn a fer activitats que suposin esforços corporals a l’aire lliure durant les hores previstes de superació del llindar d’informació d’ozó en aquest municipi.