C’s demanarà al ple de novembre la igualtat en el tracte de les parelles de fet i els matrimonis

El grup municipal de C’s elevarà al ple de novembre un acord de junta de portaveus sobre la igualtat en el tracte de les parelles de fet i els matrimonis. El partit vol instar al Govern de l’Estat perquè modifiqui uns preceptes de la llei de la seguretat social per equiparar aquests dos tipus d’unions, sobretot en l’accés a una pensió de viduïtat.

La regidora Isabel Martínez ha explicat que a Catalunya hi ha aspectes que s’han equiparat però en els temes fiscals que depenen de la normativa estatal encarà hi ha molt camí a fer.

Així, per exemple, les parelles de fet han d’acreditar 5 anys d’unió estable i de convivència per tenir dret a cobrar aquesta pensió. A més, la parella que sobreviu ha de tenir uns ingressos més baixos que la que ha mort durant l’últim any de convivència.

A banda de la modificació d’aquests preceptes, la formació també demana que en el termini d’un any s’elabori un projecte de llei sobre les parelles de fet perquè no hi hagi diferències entre comunitats.