C’s demanarà al ple la creació d’un protocol contra les agressions masclistes en locals nocturns privats

El grup municipal de C’s presenta al ple de febrer la creació d’un protocol contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn de gestió privada.Segons la formació, aquests locals privats no estan contemplats en la majoria dels protocols municipals i aquesta moció vindria a cobrir aquest buit.

La proposta de resolució pretén, sobretot, formar els treballadors i treballadores d’aquests bars i discoteques per donar una primera atenció a la víctima en un moment clau.

La proposta hauria d’anar acompanyada, segons C’s, d’una campanya de comunicació i de difusió d’aquest protocol i d’un reforç de les unitats policials i d’atenció a les víctimes.