DAVID AGUINAGA Cs

Cs Terrassa proposa incloure indicadors d’inserció laboral en l’oferta formativa dels Cicles Formatius

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) presentarà al ple de gener, una proposta per a incloure indicadors d’inserció laboral en l’oferta formativa dels Cicles Formatius de Terrassa.

David Aguinaga, regidor del partit taronja a la ciutat, ha afirmat que “una de les gran dificultats amb que es troben alumnes i planificadors a l’hora de dissenyar l’oferta formativa dels cicles formatius de grau mig i superior és el desajust existent entre l’oferta i la demanda”. Això, segons Aguinaga, es deu al fet que hi ha cicles formatius amb poca demanda i amb un alt grau d’inserció laboral. I, per altra banda, hi ha cicles formatius amb molta demanda i amb una inserció laboral molt baixa.

 El partit liberal considera que “conèixer quin és el grau d’inserció laboral de cada especialitat ajudaria a prendre decisions amb coneixement de causa. D’aquesta manera s’ajudaria als alumnes a orientar-se millor”.

D’aquesta manera, Ciutadans considera oportú que l’Ajuntament actualitzi el web treballterrassa.cat incloent documentació específicament adreçada als estudiants d´ESO i de cicles formatius.

Notícia relacionada