Culminat el procés participatiu del futur casal cívic de Roc Blanc

El procés de participació veïnal del futur casal cívic de Roc Blanc, el qual va arrencar a mitjans del 2018 i s’ha anat desenvolupant en un seguit de reunions on s’han implicat entitats i agents del territori,  s’ha vist finalitzat aquest febrer.

L’Ajuntament de Terrassa ha de posar per escrit el plec de clàusules per a licitar la redacció el projecte executiu d’obra d’aquest equipament. El citat plec recollirà els usos, necessitats i característiques recopilades al llarg del procés i també es donarà resposta a les necessitats de la ciutadania. Amadeu Aguado, regidor president del Consell del Districte 4, ha estat l’encarregat d’exposar les conclusions del procés malgrat que encara estigui obert a alguna aportació.

 El futur casal cívic del Roc Blanc estarà ubicat en un solar de 1.500 m² a la intersecció dels carrers de Palet i Barba i Rafael de Campalans. L’equipament haurà de comptar amb una recepció, despatxos de gestió i per les entitats, sales de reunions i tallers, una sala d’actes, una sala relacional i d’assajos, a més de magatzems i lavabos. El projecte final haurà de garantir una accessibilitat universal al total del seu equipament.