habitatge

Dades sobre l’oferta d’habitatge al 3r trimestre de 2021

El mercat de l’habitatge va patir una forta caiguda durant la pandèmia, però els preus de les llars han recuperat la tendència alcista i ja encadenen dotze mesos consecutius d’ascens. El resultat d’aquest darrer trimestre mostra un increment del preu mitjà de la llar que arriba fins als 1.954€ per metre quadrat, el que suposa un augment del 7% respecte l’any anterior. En alguns barris, les xifres encara són més altes. Així, al Centre, per exemple, el preu al metre quadrat arriba fins als 2.370€, un 21% per damunt de la mitjana de Terrassa. Són dades de l’Observatori de la Ciutat.

Pel que fa al preu del lloguer ha augmentat fins un 5% respecte a 2020. Actualment la mitjana del preu de lloguer per mes es troba en 811€. La tendència alcista en el lloguer va arribar al gener de 2021 i ja encadena sis mesos d’ascens.

Segons l’Observatori de la Ciutat, la pauta de distribució de preus a Terrassa resulta complicada, però tot indica a que les causants són l’escassa oferta i la concentració. Fets que es veuen reflectits en dades com que el 50% de l’oferta identificada es troba en el quadrant delimitat per les avingudes Barcelona i Àngel Sallent, el Passeig 22 de juliol i la carretera de Montcada i Martorell.