Daniel Moreno Roldán exposa a l’Espai Dos de la Sala Muncunill

A través d’un finestral amb un guardapols molt ornat es veu mitja tona de ferralla espacial” és l’exposició de Daniel Moreno Roldan, dins del projecte “Mesurar amb precisió els cims llegendaris” a cura de Caterina Almirall per al cicle Terrassa Comissariat 2017.

Fins el 21 de gener es pot visitar a l’Espai Dos de la Sala Muncunill.

Un grup d’arqueòlegs ha establert un camp de recerca en un univers virtual. Han trobat restes d’una societat extraterrestre en un videojoc procedimental. El videojoc és l’artefacte cultural que estudien els arqueòlegs, però també ho són les restes que han trobat.

Tal com l’arquitectura modernista s’inspira en les formes orgàniques de la naturalesa, els objectes que han trobat s’inspiren en la “naturalesa” d’aquest món virtual. Aquestes restes constitueixen una cultura material no tangible.