Dijous es suspenen les sortides temporals de les residències

Els Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies posen en marxa un seguit de mesures addicionals per protegir les residències de la pandèmia de la Covid-19. A partir d’aquest dijous se suspendran les sortides dels residents a l’exterior, tant les de curta durada per a petites passejades, com les de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes. Les Conselleries han près aquest acord junt amb les patronals del sector residencial. L’acord inclou sobretot les persones amb pluridiscapacitats i pluripatologies tant en les sortides autònomes com les què pugin fer amb familiars o cuidadors.

Tot i això en casos excepcionals i en consideració del centre, es poden autoritzar sortides de curta durada depenent de les característiques i situació del resident. Fins a nova indicació no s’autoritzaran sortides superiors a tres setmanes que a la tornada requeriran mesures de protecció com si es tractés d’un nou ingrés, és a dir amb aïllament de deu dies. Les sortides acordades requeriran d’un document amb la declaració responsable del resident o familiar. Per reforçar els vincles familiars es mantindran les visites a la residencia tot i que el centre podrá adaptar o suspendre-les en funció de la situació epidemiològica, tal i com es recull en el pla de represa PROCICAT del 27 de juny.