Dilluns començaran les obres de millora de la passarel·la de Sant Llorenç

La setmana que ve començaran les obres de millora i manteniment de la passarel·la de Sant Llorenç, sobre la riera de les Arenes. És una estructura molt important que connecta els barris de Sant Pere Nord i Sant Llorenç. Aquest projecte compta amb fons d’ajuda europea Next Generation 2 d’accessibilitat. Contempla diverses actuacions per millorar tant l’estat de la passarel·la com les seves rampes d’accés, que actualment presenten mancances d’accessibilitat.

El projecte preveu la substitució del paviment actual del pont, per un de nou antilliscant i més resistent. D’altra banda, s’executaran diversos treballs de rehabilitació de l’estructura metàl·lica del tauler de la passarel·la, amb la seva neteja, segellat de possibles fissures i tractaments específics; així com també dels elements estructurals: els estreps i la pila de formigó armat que subjecten el pont. Finalment, s’aplicarà en tota la superfície sanejada de formigó una pintura d’anticarbonatació.

Pel que fa a les rampes, es faran obres per tal de reduir-ne la pendent adequant-la a la normativa vigent. Així, l’accés del costat del barri de Sant Pere Nord, incrementarà lleugerament la seva longitud, ja que passarà a tenir una pendent màxima del 8% en longituds menors als 10 metres de recorregut entre descansos. L’accés del costat del barri de Sant Llorenç, es replanteja amb un nou accés mitjançant una rampa en sentit nord, com ocorre pel costat del barri de Sant Pere Nord i es mantindrà l’accés del costat sud amb unes escales.

Per a poder garantir aquest recorregut adaptat a la vorera pel costat del barri de Sant Llorenç, s’eliminen dos arbres i s’aprofiten els suports canviant les lluminàries. Per últim, el projecte recull treballs d’adequació de les baranes actuals aprofitant les parts que compleixen normativa i afegint algunes actuacions sobre les que cal millorar.

Una vegada fetes les accions de neteja i tractaments de tots els elements de la passarel·la per a protegir-los de la corrosió, s’aplicarà una pintura d’acabat en tots ells, amb tonalitats grises.